Utbytt eller utrensad?

Denna lördags nummer av Vasabladet bjöd, igen, på sorglig läsning. Det är mest bara elände och missnöje som når över nyhetströskeln. Är det inte från det ena hållet så kommer det från det andra. Oftast har en väg två diken, och de utövar en stor dragningskraft på trafikanterna. Man kunde tro att det var dikena som var vägarna, så här betraktat från sidan.

Det jag fastnat för i dag är en artikel om SFP’s lokalavdelning i Kvevlax. Den hade möte i veckan och valde bl.a. ordförande. Den mångårige ordföranden Stig Beijar var föreslagen för omval, men det gick inte så. Det kom ett motförslag, Ulla-Maj Salin, och hon blev vald med rösterna 18-8.

Det borde inte vara så märkvärdigt att en ordförande som suttit i drygt tio år byts ut. Det är inte alls länge sedan han själv sade att tiderna förändras och det gäller att hänga med. Det tyckte tydligen mötet också. Men där slutar samstämmigheten.

Till Vasabladet säger SB att han utsatts för en komplott och blivit utrensad. Det kan jag inte uttala mig om. Han försöker ge sken av att det är helt utan egen förskyllan han berövades ordförandeklubban, men det köper jag inte. Om man som SB offentligt hånar, förlöjligar och dumförklarar sina meningsmotståndare, är man då lämplig som ordförande för en SFP-avdelning?

Det känns förmodligen bra för stunden att trycka ner meningsmotståndare ordentligt. Men det tystar dem inte, och det får dem inte att byta åsikt, snarare tvärtom. Motståndet hårdnar, och det har SB fått lära sig nu, den hårda vägen.

SB talar om kommande utrensningar. Jag hoppas att han har fel. Visserligen behöver vi få en bättre balans i Korsholmsstyrelsen, Men att på bred front försöka rensa ut fusionsivrarna tror jag skulle vara ett stort misstag. För att komma vidare behövs en gemensam brainstorming, och det blir till ingenting om alla tänker lika.

Den lärdomen har vi kvar efter alla turerna i fusionsdansen!

Annonser