Stort blev smått

Påsklördag, inföll 20 april i år. Nu har vi för en gångs skull fått en varm och ganska vindstilla påskhelg. Småhäxorna har haft lätt att ta sig fram på sina cyklar idag. Och storhäxornas kvasttrafik i kväll har chans att slippa luftgropar och turbulens. Inte ens påskbrasorna kommer att irritera dem nu då vi har eldningsförbud. Det är troligen historiskt, åtminstone har det inte hänt i mannaminne.

I dag har jag varit på förtjänstarbete. En stor tall som föll i januaristormen förvandlades till spisved. Den sommarstugeägaren hade änglavakt. Trädet låg knappt två meter från husgaveln. Så liten var marginalen till en katastrof.

Det var roligt att jobba i det fina vädret. Havet låg blankt och solen gassade på våra ryggar. Var det därför som arbetet löpte undan? Två man och knappt tre timmar tid. Då var stammen kapad och kluven och uppkastad i en hög under en yvig gran. Riset var nersläpat till stranden, där det vid lämpligt tillfälle blir en brasa.

Trevlig nyttomotion, som jag dessutom får betalt för!

(Det blev ingen bild, jag hade glömt kameran hemma)

Annonser